• - Capacity: 4GB
  • - Mhz: 1600 Mhz
  • - Pin: 240 pins
  • - Chips: 128M x 8, 256M x8
  • - Voltage: 1.5V
  • - Package: FBGA
Công ty TNHH Tin học Trí Việt
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn