• Thiết kế nhỏ gọn, độ dày 9.6mm, lõi HDD mỏng 7mm
  • Dung lượng 2TB, thoải mái lưu trữ dữ liệu, không lo giới hạn
  • Kết nối USB 3.0 cho thời gian truyền tải dữ liệu nhanh hơn
  • Sao lưu và quản lý dữ liệu với phần mềm Seagate Dashboard
  • Dùng Seagate Mobile App để sao lưu dữ liệu từ điện thoại
Công ty TNHH Tin học Trí Việt
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn